ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เตรียมข้อมูลในการขอสินเชื่อ และมุมมองของธนาคาร

          ปัจจุบันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อประกอบธุรกิจเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น เพราะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคารต่างๆ ได้มากมาย แต่หากกิจาการขาดความเข้าใจหลักพิจารณาการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแล้วก็คงเป็นเรื่องยากที่จะได้เงินมาประกอบธุรกิจ วันนี้จึงหยิบยกเคล็ดลับที่จะทำให้กิจการมีโอกาสผ่านเกณฑ์การขอสินเชื่อได้สูง มาบอกกัน

สำหรับธุรกิจที่เริ่มก่อตั้งใหม่จะต้องมีระยะเวลาดำเนินธุรกิจอย่างน้อย
3 - 6 เดือนโดยจะพิจารณาจากพื้นฐานการทำธุรกิจและประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณา (Guide Line) พื้นฐานเท่านั้น ที่สำคัญผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจในธุรกิจอย่างแท้จริงและสามารถชี้ช่องทางในโอกาสธุรกิจที่เห็นและสามารถจับต้องได้ ก็จะทำให้โอกาสในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อก็มีความเป็นไปได้สูง 
ข้อมูลที่กิจการต้องจัดเตรียมในการขอสินเชื่อ
1. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี งบภายใน ก็ขอด้วยค่ะ)
2. ภ.พ.30 ตั้งแต่ ม.ค.-ส.ค.53
3. Statement
4. สัดส่วนขายในประเทศ : ต่างประเทศ
5. วัตถุดิบ ซื้อจากในประเทศ หรือต่างประเทศ (สัดส่วนเท่าไหร่)
6. กำลังการผลิต Capacity สูงสุดเท่าไร ทำกี่กะ กะละกี่ชั่วโมง
7. รายชื่อลูกหนี้การค้า 5 รายใหญ่ พร้อมเครดิตเทอมกี่วัน (ขายสด หรือขายเชื่อ)
8. รายชื่อ Supplier 5 รายใหญ่ พร้อมเครดิตเทอมกี่วัน (ซื้อสด หรือซื้อเชื่อ)
9. Stock วัตถุดิบ และสินค้า กี่วัน
10. ขั้นตอนการผลิต
11. ราคาขาย , Product อะไร และอายุของผลิตภัณฑ์
12. หลักประกันเป็นอะไร มูลค่าเท่าไร

***************************************************************************************************************************

ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลการขอสินเชื่ออะไรบ้าง
1.
หลักประกัน ธนาคารจะพิจารณาจากหลักทรัพย์กับความแตกต่างในมูลค่าของวงเงินกู้ และความมั่นคงในทรัพย์สิน
2.
อัตราเสี่ยงทางการเงินต่างๆ
3.
ความสามารถของกิจการในการสร้างกำไร คือ การพยากรณ์การขาย การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน การคาดคะเนหรือ   
    การประมาณการทางการเงิน(งบดุล,งบกำไรขาดทุน)
4.
สภาพคล่องของทรัพย์สิน คือ การดูจากบัญชีงบดุล
5.
ภาวะการหมุนเวียนของเงินทุน คือ การวิเคราะห์กระแสการหมุนเวียนของเงิน
6.
ความสามารถและความชำนาญและการบริหาร คือ ดูจากระบบการผลิต การควบคุม คุณภาพและกลวิธีทางการ   
    ตลาด โครงสร้างและระบบการบริหารภายใน ปรัชญา เป้าหมายและนโยบายการบริหารระยะสั่นและระยะยาว     
    แผนงานระยะสั้นและระยะยาว และแผนพัฒนาบุคลากร
7.
อนาคตของธุรกิจและการประกอบการ คือ แผนพัฒนาธุรกิจและโครงการขยายสาขา หรือ การปรับปรุงเปลี่ยนแนว    
    ดำเนินธุรกิจ

1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดี

    คุณกำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินและต้องการความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่? คุณมีคะแนนเครดิตต่ำหรือไม่? คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อชำระหนี้ของคุณและตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของคุณหรือไม่? มองไม่เพิ่มเติม! ปรึกษากับ Union Capital Investment Organization และหาวิธีแก้ปัญหาทางการเงินขั้นสุดท้ายของคุณ เราให้กู้ยืมเงินในอัตราที่ต่ำมากเราสามารถช่วยให้คุณมีเงินกู้ ติดต่อเราทางอีเมลที่ trustloan88@gmail.com

    ตอบลบ